น้องกิจโตเกียว เด็กชายสู้ชีวิตขอทำงานทุกวันเพื่อให้แม่สบาย

น้องกิจโตเกียว เด็กชายสู้ชีวิตขอทำงานทุกวันเพื่อให้แม่สบาย เรื่องราวชีวิตตื่นตีห้ามาขๅยปาท่องโกทุกเช้า และเข็นรถไปขๅยโตเกียวตั้งแต่ตอนเลิกเรียนถึงสามทุ่ม น้องกิจคือเด็กอายุ …

น้องกิจโตเกียว เด็กชายสู้ชีวิตขอทำงานทุกวันเพื่อให้แม่สบาย Read More