หลวงตาบุญชื่น เดินเท้าเปล่า 3,000 กิโลเมตร รับบริจาคช่วยสร้างรพ.

หลวงตาบุญชื่น เดินเท้าเปล่า 3,000 กิโลเมตร  เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือจัดสร้างโรงพยาบาลและสถานที่ราชการใน …

หลวงตาบุญชื่น เดินเท้าเปล่า 3,000 กิโลเมตร รับบริจาคช่วยสร้างรพ. Read More