หนุ่มเปิดใจทำ “โคกหนองนาโมเดล” การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลย

หนุ่มเปิดใจทำ “โคกหนองนาโมเดล” การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลย สำหรับการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ …

หนุ่มเปิดใจทำ “โคกหนองนาโมเดล” การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลย Read More