เผยประวัติ “ประตูชุมพล” และห้องลับด้านบน ที่คนโสดต้องมาลอดผ่านให้ได้สักครั้ง

“ประตูชุมพล” เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อ …

เผยประวัติ “ประตูชุมพล” และห้องลับด้านบน ที่คนโสดต้องมาลอดผ่านให้ได้สักครั้ง Read More