ขอผู้ใหญ่ใจดี แบ่งปันหนังสือเก่าที่ไม่อ่านแล้วให้พวกหนูได้ไหม

ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ มีเด็กๆ ที่เกิดมาในครอบครัวยากจนไม่น้อยที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่เด็กๆ พวกนี้เขาต้องการเรียนหนังสือ …

ขอผู้ใหญ่ใจดี แบ่งปันหนังสือเก่าที่ไม่อ่านแล้วให้พวกหนูได้ไหม Read More