อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน เพราะบางคนอาจจะไม่จริงใจ

การปรับทุกข์ เราควรจะเลือกคนที่เขาจริงใจกับเราจริง ๆ อย่าปรับทุกข์กับใครพร่ำเพรื่อ ต่อหน้าเขาอาจรับฟัง …

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน เพราะบางคนอาจจะไม่จริงใจ Read More