เผยภาพสมุดบัญชีเงินฝากของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นบุญตาที่ได้เห็น

บนโลกออนไลน์ได้มีเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สารวัตรเถื่อน ได้มีการโพสต์เรื่องแก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า แก่นปรัชญาพอเพียงของพ่อ …

เผยภาพสมุดบัญชีเงินฝากของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นบุญตาที่ได้เห็น Read More

พระสุรเสียงที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์

เมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรามักจะเห็นภาพที่พระองค์ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เห็นได้จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง …

พระสุรเสียงที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตรัสกับคุณย่าทวดเล็ก อย่างไม่ถือพระองค์ Read More