ผู้ปกครองโพสต์อาหารกลางวัน ลั่น บางวันบ่ายแล้วยังไม่ได้กิน

ผู้ปกครองโพสต์อาหารกลางวัน ลั่น บางวันบ่ายแล้วยังไม่ได้กิน  ผู้ปกครองโพสต์อาหารกลางวัน 21 …

ผู้ปกครองโพสต์อาหารกลางวัน ลั่น บางวันบ่ายแล้วยังไม่ได้กิน Read More

ครูทนไม่ไหว หลังเห็นผู้ปกครองซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหลาน หวั่นตกเป็นเหยื่อ ย้ำเรียนออนไลน์แค่ทดลอง

จากสถานการณ์ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศปรับเปลี่ยนการเรียนในห้องเรียนและการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการเรียนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค …

ครูทนไม่ไหว หลังเห็นผู้ปกครองซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหลาน หวั่นตกเป็นเหยื่อ ย้ำเรียนออนไลน์แค่ทดลอง Read More