นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ต้มเกลือขาย หาเงินเข้าโรงเรียน เพื่อจ้างครูมาช่วยสอนหนังสือ

“โรงเรียน” คือ สถานที่ที่มีไว้ฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ แต่สำหรับบางโรงเรียนกลับยังมีครูไม่เพียงพอต่อการสอน และไม่มีงบประมาณในการจัดจ้างครูมาสอนได้ …

นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ต้มเกลือขาย หาเงินเข้าโรงเรียน เพื่อจ้างครูมาช่วยสอนหนังสือ Read More