สมุดบัญชีเงินฝากของ “ในหลวง ร.9” ต้นแบบของความพอเพียง

ยังคงเป็นเรื่องราวที่ตราตรึงในหัวใจคนไทยหลายคน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ …

สมุดบัญชีเงินฝากของ “ในหลวง ร.9” ต้นแบบของความพอเพียง Read More