ชาวพุทธ-ศิษย์นับหมื่น ร่วมงานอายุวัฒนมงคล ครูบาบุญชุ่ม

ชาวพุทธ-ศิษย์นับหมื่น ร่วมงานอายุวัฒนมงคล ครูบาบุญชุ่ม หลังจากลูกศิษย์และชาวพุทธ เตรียมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ …

ชาวพุทธ-ศิษย์นับหมื่น ร่วมงานอายุวัฒนมงคล ครูบาบุญชุ่ม Read More