มหาวิทยาลัยส่อไม่รับ “น้องวีนจนทิพย์” เข้าคณะแพทย์

มหาวิทยาลัยส่อไม่รับ “น้องวีนจนทิพย์” เข้าคณะแพทย์  สืบเนื่องจากกรณีเด็กหนุ่มสอบติดคณะแพทย์ ต่อมาอ้างว่าติดปัญหาเรื่องทุนเรียน …

มหาวิทยาลัยส่อไม่รับ “น้องวีนจนทิพย์” เข้าคณะแพทย์ Read More