เจ้าของหอพักใจดี ติดประกาศ ไม่เก็บค่าเช่าหนึ่งเดือน

เรียกว่านาทีนี้หลายคนต้องช่วยกันในการแก้ไข้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขนาดนี้ของหลายชาติ โดยประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่ง ประเทศที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้อย่างเต็มที่ โดยหลายบริษัทได้ให้พนักงานของตนเองหยุดงานเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อ …

เจ้าของหอพักใจดี ติดประกาศ ไม่เก็บค่าเช่าหนึ่งเดือน Read More