เผยภาพคุณตาสู้ชีวิต ขยันทำเงินเลี้ยงชีพ นั่งพับปลาตะเพียนขาย ไร้ลูกหลานเหลียวแล

ชีวิตคนเราถ้ายังไม่สิ้น เราก็ต้องดิ้นกันต่อไป ชีวิตคนเรามีไม่เท่ากันหลายคนต้องสู้ชีวิตอดทนต่อความยากลำบาก แม้อายุมากแล้ว หลายคนที่ลูกหลานพึ่งพาอาศัยไม่ได้ …

เผยภาพคุณตาสู้ชีวิต ขยันทำเงินเลี้ยงชีพ นั่งพับปลาตะเพียนขาย ไร้ลูกหลานเหลียวแล Read More