ขอความคิดเห็น เอาทองไปขๅยเพื่อซื้อที่ดิน ดีหรือไม่

ขอความคิดเห็น เอาทองไปขๅยเพื่อซื้อที่ดิน ดีหรือไม่ ทองเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทรัพย์สินที่คนซื้อเก็บซื้อออม หลายคนเลือกจะเก็บทองแทนเก็บเงิน …

ขอความคิดเห็น เอาทองไปขๅยเพื่อซื้อที่ดิน ดีหรือไม่ Read More