เล่าประสบการณ์อ่านหนังสือ “เตรียมสอบครูผู้ช่วย” ฉบับคนสมาธิสั้น

ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมตัวสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ …

เล่าประสบการณ์อ่านหนังสือ “เตรียมสอบครูผู้ช่วย” ฉบับคนสมาธิสั้น Read More