ไม่ง่ายเลย ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วย

ไม่ง่ายเลย ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วย เรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวรายหนึ่งที่ต้องสู้ชีวิต กัดฟันสู้หาเงินเลี้ยงลูกน้อย …

ไม่ง่ายเลย ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วย Read More